EUSKARAREN ZENBAIT BEREZITASUN

Soinu bustiak adierazteko, in eta il grafiak erabiltzen dira normalki: baina, mila, oinez, zaila… Hala ere, zenbait kasutan, ñ eta ll erabiltzen dira: Iñaki, Pello, Gallarta, Iruñea… Atzizki txikigarria denean, ño idazten da: andereño, maiteño, ñimiño…

Hona hemen soinu horiek lantzeko ariketak: